Gå til hovedinnhold
Version: Neste

Preset

Den forhåndsinnstilte mappen er forhåndsinnstillingen for ressurspakken. Her kan du konfigurere -pakken. mcmeta og alle modeller/teksturer og alt annet.

Opprett forhåndsinnstilling

Du trenger denne mappestrukturen for å ha en fungerende ressurspakke. Hvis du har et element med fallback-teksturdiamant, må du ha en diamond.json.

➜ pack.mcmeta ➠ ″assets ″″″minecraftminecraft ″-minecraft φ models εminecraftitem ε″″diamond.json

pakken .mcmeta må ha dette innholdet:

pack.mcmeta
{
"pakke": {
"description": "The name of the resource pack",
"pack_format": 7

}

diamond.json må ha det samme innholdet som standardteksten for minecraft.

For å gjøre dette må du ha en arkivleser som 7-zip eller WinRAR.

Du må deretter finne din minecraft klientkrukke som normalt ligger i %appdata%/.minecraft/versions/VERSION/VERSION. ar (Du må erstatte VERSION med versjonen du brukte til å koble til serveren).

I jar-arkivet finner du en element mappe. Du må kopiere den samme filen. Dersom du har diamant tilbakefall må du kopiere filen i eiendeler/minecraft/models/item/diamond.json.

Modellfilen bør ligne dette slik:

assets/minecraft/models/item/diamond.json
{
"parent": "minecraft:item/generated",
"textures": {
"layer0": "minecraft:item/diamond"
}

Hvis du har en blokk fallback-tekstur som en gressblokk, er modellfilen i blokkunderkatalogen, for example assets/minecraft/models/block/grass_block. sønn.